Relacje inwestorskie - purellasuperfoods.pl

Relacje inwestorskie


Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Bakalland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Purella Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęły decyzję o połączeniu obu spółek i w dniu 29 czerwca 2022 r. uzgodniły treść planu połączenia. Plan dostępny jest po kliknięciu link poniżej.

Plan połączenia

Dokumenty dotyczące połączenia Bakalland Sp. z o.o. oraz Purella Sp. z o.o. udostępniane wspólnikom łączących się spółek w trybie art. 505 Kodeksu spółek handlowych. Dokumenty w formie archiwum .zip dostępne są do pobrania po kliknięciu w podany link:

Dokumenty

Opinia - połączenie Bakalland i Purella

Dokumenty