Regulamin Newslettera - purellasuperfoods.pl

Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA PURELLA.PL

1.    Serwis dostępny pod adresem www.purella.pl (dalej: „Serwis”) umożliwia zapisanie się do bezpłatnego Newslettera wysyłanego drogą elektroniczną przez Purella Sp. z o.o. (dalej: „Administrator”)
2.    Zapisanie się do Newslettera wymaga podania adresu email. Adres e-mail będzie służył jedynie wysyłaniu do Pani/Pana wiadomości Newslettera.
3.    Po zapisaniu się do Newslettera będzie Pani/Pan otrzymywać informacje na następujące tematy: informacje o promocjach w Serwisie, informacje o nowych produktach w Serwisie, informacje o surowcach stosowanych w produktach dostępnych w Serwisie, porady dietetyczne, informacje o wydarzeniach dotyczących zdrowego trybu życia i odżywania się (w szczególności objęte patronatem Serwisu) informacje o partnerach Serwisu i ich produktach, informacje o ambasadorach Serwisu i marek oferowanych w Serwisie.
4.    Niektóre informacje zawarte w Newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno Administratora jak i jego partnerów i ambasadorów
5.    Wiadomości Newslettera są wysyłane z częstotliwością nie większą niż raz dziennie.
6.    Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego Newslettera - poprzez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera.
7.    Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Newslettera należy zgłaszać na adres sklep@purella.pl. Administrator podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 3 dni roboczych.
8.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Administrator – Purella Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9.    Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres email (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku oraz miejscu zatrudnienia),
10.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji Newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia Newslettera.
11.    Administrator może zaprzestać świadczenia Newslettera z ważnych powodów - w wyniku zmiany formuły funkcjonowania Serwisu, zamknięcia Serwisu lub zmianie właściciela Serwisu. Zakończenie świadczenia Newslettera może nastąpić po przesłaniu przez Administratora stosownej informacji z 7- dniowym wyprzedzeniem).
12.    Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców Administratora: Avrio Interactive Sp. z o.o., Warszawa, 02-548, Olesińska 21 w celu utrzymania bazy danych CRM.
13.    Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie usługi Newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystanie z usługi Newslettera.
14.    Przysługuje Państwu prawo do:
•    uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
•    żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekomplenych danych,
•    żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
•    przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
•    złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
15.    Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres sklep@purella.pl. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane poprzez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce wiadomości Newslettera.  
16.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2019

Pobierz regulamin w formacie PDF